Thai Hypnosis.net

สะกดจิต (hypnosis) /สะกดจิตบำบัด (hypnotherapy) / จิตวิทยา (Psychology) / เอ็นแอลพี (NLP)

สะกดจิตบำบัด

คลิกเพื่อไปยังเว็บไซต์หลักของเราที่ www.thaihypnosis.com


สะกดจิตบำบัด

ศูนย์การให้คำปรึกษาและการสะกดจิตด้วยเทคนิค NLP

The Counseling and Neuro-Hypnotherapy Center (CNHC)
1224 ซอยวชิรธรรมสาธิต 52 ถนนสุขุมวิท 101/1 บางจาก พระโขนง กทม. 10260
โทร. 081-616-8336, 080-999-4728 (09.00-21.00)

เราคือนักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญการแก้ไขปัญหาชีวิต
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อารมณ์และบุคลิกภาพ
โดยอาศัยเทคนิคการสะกดจิตบำบัด (Neuro-Hypnotherapy)
เทคนิคโปรแกรมภาษาระบบประสาท (NLP)
และเทคนิคการให้คำปรึกษาในแนวทางจิตวิทยา (Counseling)
โดยมีประสบการณ์การทำงานมามากกว่า 10 ปี ผ่านเคสบำบัดมาแล้วมากกว่า 3000 เคส

หากท่านมีความทุข์ใจ มีปัญหาบางอย่างภายในจิตใจที่ต้องการได้รับการแก้ไข
หากท่านต้องการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
หรือแก้ไขปัญหาอันเกิดขึ้นจากอารมณ์ เราพร้อมที่จะให้บริการท่านอย่างเต็มที่

แผนที่ Google map คลิกที่นี่

 

 


สารบทความ (Article) ของเรา

hypnosis NLP Article

บทความสะกดจิต และสะกดจิตบำบัด (Hypnosis and Hypnotherapy Articles)

01 - การสะกดจิตคืออะไร?

02 - ความเป็นมาของการสะกดจิต

03 - ความเสี่ยงของการสะกดจิต

04 - ถวังค์ของการสะกดจิต

05 - ทำไมการสะกดจิตจึงช่วยคุณได้

06 - หลักปฏิบัติเมื่อเข้าสู่การสะกดจิต

07 - ยาจิตเวชกับการสะกดจิตบำบัด

08 - ปัจจัยสำเร็จ 4 ประการของการสะกดจิตบำบัด

09 - สะกดจิตอย่างไรให้ได้ผล

10 - การเบี่ยงเบนทางเพศกับการสะกดจิตบำบัด

11 - สะกดจิตลดน้ำหนัก

12 - สะกดจิตบำบัดกับการบำบัดอาการโฟเบีย

13 - ประโยชน์ของการสะกดจิตบำบัด (92 ข้อ)

14 - โฟเบียและการสะกดจิตบำบัด

15 - ลดความเจ็บปวดในการคลอดบุตรด้วยการสะกดจิต

16 - การสะกดจิตคือการฝึกฝนและพัฒนาตนเอง

17 - ความสุข

18 - สะกดจิตระลึกชาติ

19 - ลบความทรงจำด้วยการสะกดจิต

20 - รวยหุ้นด้วยการสะกดจิตบำบัด

21 - การสะกดจิตตัวเองแบบ Affirmation

22 - เพิ่มความมั่นใจด้วยการสะกดจิต

23 - การสะกดจิตบำบัดกับผู้ติดยาเสพติด

24 - การนอนหลับระหว่างการสะกดจิต

25 - ความสมดุลระหว่างจิตรู้สำนึกและจิตใต้สำนึก

26 - ยุคสมัยของการสะกดจิต

27 - การแกว่งลูกตุ้มในกระบวนการสะกดจิต

28 - สะกดจิตลบความทรงจำได้หรือไม่

29 - การสะกดจิตแตกต่างจาก NLP อย่างไร

30 - โอกาสทองของจิตใต้สำนึก

31 - การสะกดจิตตัวเองสู่ความสำเร็จ

32 - 9 Principle of Learning

33 - การสะกดจิตคือการเรียนรู้(ของจิตใต้สำนึก)

34 - UFO!!!

35 - แรงผลักดันจากจิตใต้สำนึก

36 - ประตูสู่จิตใต้สำนึก

37 - ผู้อยู่เบื้องหลังเหตุผล

38 - ทำไมจึงเรียกว่าการสะกดจิต?

39 - สะกดจิตไก่ให้หลับ

40 - การเก็บข้อมูลในกระบวนการสะกดจิตบำบัด

41 - Auto-Suggestion เพื่อความสำเร็จในชีวิต

42 - อาจารย์ครับทำอย่างไรการสะกดจิตจึงจะได้ผล

43 - เจอบ่อยกว่าย่อมได้เปรียบ

44 - เบื้องหลังของคำว่าทำไม?

45 - แสร้งทำ (pretending)

46 - ความจริงแล้วเราถูกสะกดจิตตลอดเวลา

47 - ความวิตกกังวล

48 - ท้องผูก

49 - เคล็ดลับง่่ายๆ ของการสะกดจิตตัวเอง

50 - พลังของการสร้างจินตนาการ

51 - ทำไมจึงเรียกการสะกดจิตว่า Neuro-Hypnosis

52 - สมองของเราเปรียบเสมือนกับโอ่งวิเศษ

53 - หัวใจความสำเร็จของการสะกดจิตบำบัด

54 - จิตอ่อนจิตแข็ง?

 

บทความเอ็นแอลพี (NLP (Neuro Linguistic Programming) Articles)

01 - NLP คืออะไร?

02 - ประตู

03 - Multiple Perceptual Positions

04 - ความเจ็บปวดฝังลึกไม่มีอยู่จริง

05 - ปัญหาก็เหมือนบาร์เบลบนบ่า

06 - เหตุผล คุณค่า และความสำเร็จ

07 - สูตรไม่ลับของความสุข

08 - ความเชื่อภายในและความเชื่อภายนอก

09- กลไกและความแตกต่าง

10 - เพิ่มความสามารถในการอยู่ท่ามกลางคนจำนวนมาก (Six Step Reframe)

11 - แผนที่และสิ่งที่เห็น

12 - ความสุขเกิดได้จากการกำหนดเป้าหมาย

13 - กรอบของประสบการณ์

14 - The Meta Model (เมต้าโมเดล) ตอนที่ 1

15 - The Meta Model (เมต้าโมเดล) ตอนที่ 2

16 - ชีวิตคือการสื่อสาร

17 - การสรุปข้อมูล (ตอนที่ 1)

18 - การสรุปข้อมูล (ตอนที่2)

19 - รูปแบบของความผิดเพี้ยน (Meta Model)

20 - ดัมเมเชี่ยลตัวหนึ่ง

21 - โลกนี้ไม่มีความล้มเหลว

22 - การอ่านใจ (Mind Reading)

23 - ปริศนาบานประตู

24 - กฏแห่งจิตและความคิดทั้ง 7 ประการของ NLP

25 - NLP Calibration

26 - IKEA Effect

27 - Flow

28 - ความหมาย

29 - การบริหารต้นทุนของสมอง

30 - วิธีการควบคุมอารมณ์ที่ง่ายที่สุด

31 - เส้นทางชีวิต

32 - ขอบเขตของโลกใบนี้

33 - การมองเห็นอนาคตทำให้อุปสรรคหดเล็กลงเรื่อยๆ

34 - เป้าหมาย อาวุธ การเคลื่อนไหว

35 - อรชุน เจ้ามองเห็นอะไร

36 - ทัศนคติเชิงบวก

37 - อย่าเขินอายที่จะจินตนาการ

 

บทความ Learning NLP

01 - Learning NLP ตอนที่ 1 “NLP คืออะไรครับแม่?”

02 - Learning NLP ตอนที่ 2 “สิ่งที่สำคัญ”

03 - Learning NLP ตอนที่ 3 “ภาษาของระบบประสาท”

04 - Learning NLP ตอนที่ 4 “ภาษาพูดและภาษาสมอง”

05 - Learning NLP ตอนที่ 5 “ภาษาของสมอง”

06 - Learning NLP ตอนที่ 6 “Modality/Submodality”

07- Learning NLP ตอนที่ 7 “น้ำหนักของข้อมูล”

08 - Learning NLP ตอนที่ 8 “ประสาทสัมผัสภายนอกและภายใน”

09 - Learning NLP ตอนที่ 9 “ความถนัด”

 

บทความจิตวิทยา (Psychology Articles)

01 - ทฤษฎีบุคลิกภาพของ SIGMUND FREUD

02 - Totem and Taboo

03 - เปลี่ยนปมด้อยให้เป็นพลังที่สร้างสรรค์

04 - ทฤษฎีบุคลิกภาพ: Erik H. Erikson

05 - ทฤษฎีบุคลิกภาพ: Karen Horney

06 - ทฤษฎีบุคลิกภาพ: George Kelly

07 - ทฤษฎีบุคลิกภาพ: William Glasser

08 - ทฤษฎีบุคลิกภาพ: Carl G. Jung

09 - Sigmund Freud (ประวัติ)

10 - Sigmund Freud (จิตใต้สำนึก)

11 - Sigmund Freud: โครงสร้างบุคลิกภาพ

12 - Sigmund Freud: ความวิตกกังวล

13 - Sigmund Freud: Defense Mechanism

14 - ทฤษฎี “ศึกสามเส้า” ของ Murray Bowen

15 - Alfred Adler : ประวัติ

16 - Alfred Adler: หลักการ

17 - Alfred Adler: Creative Evolution and Social Interest

18 - Alfred Adler: ปมด้อย-ปมเด่น

19 - Alfred Adler: วิถีชีวิตและตัวตนที่สร้างสรรค์

20 - Alfred Adler: อิทธิพลของพ่อแม่

21 - Alfred Adler: ลำดับการเกิด (Birth Order)

22 - Alfred Adler: รากฐานของโรคประสาท

23 - Alfred Adler: พัฒนาการของวิถีชีวิตที่สร้างสรรค์

24 - Alfred Adler: บุคลิกสี่ประเภท

25 - George Kelly: Introduction

26 - George Kelly: คุณลักษณะของ Constructs

27 - George Kelly: The Fundamental Postulate and Its Corollaries

28 - George Kelly: Personality Development

29 - George Kelly: การบำบัดจิต

 

บทความทั่วไป (Other Articles)

01 - ABCD คือคาถาแห่งความสำเร็จ!

02 - จงฝัน “ฝัน” ของตัวเอง

03 - แสงสว่าง

04 - กอดวันละนิดจิตแจ่มใส

05 - บางครั้งการยอมแพ้คือชัยชนะที่แท้จริง

06 - งานคือรากฐานของความสำเร็จ

07 - คอมฟอร์ตโซนไม่ใช่ที่ปลอดภัย

08 - ใหญ่เกิดจากเล็ก

09 - อารมณ์ขันบอกตัวตน

10 - ความเครียด (STRESS)

11 - ไม่ต้องเข้มแข็งนักก็ได้

12 - สวิทซ์ไฟ

13 - ความกล้าหาญ

14 - ทำไมเวลาฉันพูดจึงไม่มีใครอยากฟัง?

15 - สมองเปลี่ยนแปลงได้ มนุษย์ที่แท้ก็พัฒนาตนได้

16 - กลวิธีที่จะช่วยให้ผู้อื่นปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณ

17 -ความสงบและการรับรู้

18 - พฤติกรรมล้มเหลวในตลาดหุ้นตอนที่ 1

19 - พฤติกรรมล้มเหลวในตลาดหุ้นตอนที่ 2

20 - พฤติกรรมล้มเหลวในตลาดหุ้นตอนที่ 3

21 - จงกินกบตัวนั้นซะ!

22 - แก้นิสัยผัดวันประกันพรุ่ง

23 - ความคิด

24 - ชื่นชมหรือตำหนิ

25 - เราคือเจ้านายของความคิด

26 - ก่อนนอน

27 - กินดีมีสุข

28 - สมองรุ่นโบราณ

29 -รากแก้วของการผัดวันประกันพรุ่ง

30 - ยอดคุณแม่

31 - พาราซิมพาเทติกพิชิตความเครียด

32 - สมาธิพัฒนาสมอง

33 - เรามีสุนัขจิ้งจอกอยู่ 2 ตัวในจิตใจ

34 - ความรักก็สำคัญ

35 - เรื่องของชาวประมง

36 - พักซักนิด

37 - ข้ามลำธาร

38 - ผ่อนคลายซักนิด

39 - บางครั้งสมองก็ถูกร่างกายหลอกได้ง่ายๆ

 

 

บทความทั้งหมด จัดทำโดย
ศูนย์การให้คำปรึกษาและการสะกดจิตด้วยเทคนิค NLP
สงวนลิขสิทธิ์

CC