ประโยชน์จากการสะกดจิตบำบัด

ประโยชน์จากการสะกดจิตบำบัด

Hypnotherapy หรือการให้คำปรึกษาในระดับจิตใต้สำนึก (คนไทยเรามักคุ้นเคยกันในชื่อเรียกง่าย ๆ ว่าการสะกดจิตบำบัด) หมายถึงการสร้างเงื่อนไขทางจิตวิทยาบางประการขึ้นมาเพื่อทำให้ระบบประสาทการรับรู้ (โดยเฉพาะประสาทการรับฟัง หรือ Auditory) อยู่ในสภาวะพร้อมที่จะรับฟังคำแนะนำจากผู้ให้คำปรึกษาในระดับจิตใต้สำนึก อันจะนำไปสู่การยอมรับต่อคำแนะนำ และในท้ายที่สุดก็นำไปสู่การแก้ไขคลี่คลายปัญหาตามเป้าหมายที่ได้กำหนดร่วมกันระหว่าผู้ให้คำปรึกษาและผู้รับคำปรึกษา

สำหรับประโยชน์ที่สำคัญของกระบวกการ Hypnotherapy หรือการให้คำปรึกษาในระดับจิตใต้สำนึกประกอบไปด้วย

แก้ไขปัญหาความเคยชินที่ไม่สร้างสรรค์

ความเคยชินนั้นหมายถึงสิ่งที่เราทำลงไปซ้ำ ๆ อย่างไร้เหตุผล เช่น การติดคำพูดเดิม ๆ การติดกิริยาและท่าทางเดิมๆหรือแม้กระทั่งการติดความคิดแบบเดิม ๆ ซึ่งถึงแม้จะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่บ่อยครั้งความคิดชินที่ไม่สร้างสรรค์บางประการก็ก่อให้เกิดซึ่งปัญหาได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาบุคลิกภาพหรือปัญหาการอยู่ร่วมในสังคมก็ตามที ทั้งนี้การสะกดจิตบำบัดหรือ Hypnotherapy สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยอาศัยการสร้างช่วงเวลาที่เหมาะสม (ผ่านกระบวนการ Hypnotherapy) เพื่อให้คำแนะนำต่อจิตใต้สำนึกโดยตรง เมื่อจิตใต้สำนึกอันเป็นแหล่งต้นตอของความเคยชินเหล่านั้นสามารถตระหนักถึงปัญหาและการแก้ไขได้ ปัญหาความเคยชินที่ไม่สร้างสรรค์ต่างๆ ก็จะคลี่คลายลงตามทิศทางที่ควรจะเป็นได้ดีมากยิ่งขึ้น

แก้ปัญหาการควบคุมน้ำหนัก

ความอ้วนนั้นเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยๆ มันส่งผลโดยไปถึงบุคลิกภาพและสุขภาพของผู้คนโดยตรงหลักการง่าย ๆ มีอยู่ว่า “พลังงานจากอาหารทุกๆ 3500 kcal. ที่เราทานเกินเข้าไปกว่าความต้องการของร่างกายในแต่ละวันจะถูกสะสมเป็นไขมันส่วนเกินในปริมาณน้ำหนัก 1 ปอนด์ และในทางตรงกันข้ามหากร่างกายได้รับพลังงานอาหารน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน ไขมันสะสม 1 ปอนด์นั้นจะถูกดึงไปใช้ทุกๆ 3500 kcal. ที่ขาดหายไป” ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของการลดน้ำหนักลง กระบวนการสะกดจิตบำบัดหรือ Hypnotherapy นั้นไม่ได้ช่วยให้ไขมันในร่างกายลดลงได้โดยตรงก็จริง แต่กระบวนการสะกดจิตบำบัดหรือ Hypnotherapy จะเข้าไปช่วยแก้ไขในส่วนของความเคยชินในการรับประทานอาหารที่ไม่สร้างสรรค์อันเป็นแหล่งต้นตอที่แท้จริงของการสะสมไขมันส่วนเกิน นอกจากนี้สะกดจิตบำบัดหรือ Hypnotherapy ยังสามารถช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนทัศนคติการออกกำลังกายให้มีความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีอย่างมากสำหรับการควบคุมน้ำหนัก

**หมายเหตุ : หากไขมันส่วนเกินเกิดจากปัญหาทางด้านสุขภาพ เช่น ต่อมไทรอยด์บกพร่อง กระบวนการ สะกดจิตบำบัดหรือ Hypnotherapy ก็จะไม่สามารถช่วยเหลือได้

แก้ไขปัญหาความเครียด

ความเครียดเป็นปัญหาพื้นฐานที่พบได้ทั่วไป หากจะพูดว่าผู้คนในสังคมแต่ละคนก็ล้วนแล้วแต่จะต้องเผชิญปัญหาความเครียดของตัวเองด้วยกันทั้งสิ้นก็ย่อมไม่ผิดนักเพียงแต่ปัญหาความเครียดของแต่ละคนก็ย่อมแตกต่างกันออกไป ความหนักเบาของปัญหา (ในความรู้สึกของเจ้าตัว) ก็ย่อมแตกต่างกัน และแน่นอนที่สุดว่าวิธีการจัดการปัญหา ความเครียดของแต่ละคนก็ย่อมแตกต่างกันออกไปเช่นกัน นอกจากนี้ความเครียดที่สะสมเป็นเวลายาวนานโดยไม่ได้รับการแก้ไขยังอาจเป็นต้นเหตุที่สำคัญอันจะนำไปสู่ปัญหาทางสุขภาพอื่น ๆ ได้อีกด้วย ถึงแม้ว่าทางหลักการแล้ว เราสามารถจัดการความเครียดง่ายๆ ด้วยการ “ปล่อยวาง” แต่ในความเป็นจริงแล้ว สำหรับหลายคนหลายกรณี มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะปล่อยวางปัญหาต่าง ๆ ที่กำลังรุมเร้าเข้ามาในชีวิตได้ด้วยตนเอง ในกรณีเช่นนี้กระบวนการสะกดจิตบำบัดหรือ Hypnotherapy สามารถให้คำแนะนำตรงไปสู่จิตใต้สำนึกเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่จะตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการปล่อยวางซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่จะปล่อยวางปัญหาต่างๆเหล่านั้นลง เมื่อปัญหาถูกวางลงจิตใจก็ย่อมสงบ สุขภาพจิตก็ย่อมดีขึ้นตามลำดับเช่นกัน

แก้ปัญหาอันสืบเนื่องมาจากประสบการณ์ในวัยเด็ก (หรือในอดีต)

มนุษย์แต่ละคนย่อมมีอดีตเป็นของตนเองและย่อมมีเรื่องราวความเป็นมาที่แตกต่างกันไป ประสบการณ์ในอดีตเป็นเครื่องหล่อหลอมให้เกิดบุคลิกภาพในปัจจุบัน เป็นความจริงที่ว่าเราสามารถเลือกเส้นทางเดินในปัจจุบันได้ แต่เราไม่อาจเลือกอดีตของเราได้ (เพราะมันได้เกิดขึ้นแล้วและจบไปแล้ว) และในหลาย ๆ กรณีอดีตที่เลวร้ายบางประการก็อาจจะยังคงทำงานอยู่ในปัจจุบันภายในจิตใจของใครบางคนได้ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วการเรียนรู้ที่จะมองเรื่องเก่าด้วยมุมมองใหม่ๆ (Reframing) หรือการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางอดีตให้ผ่านเลยไปจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดจากประสบการณ์เหล่านั้นได้ และแน่นอนว่าสะกดจิตบำบัดหรือ Hypnotherapy สามารถช่วยเหลือผู้เข้ารับการให้คำปรึกษาในระดับจิตใต้สำนึกให้ไปถึงจุดนั้นได้อย่างละมุนละม่อมที่สุด

แก้ปัญหาการนอนไม่หลับ

การนอนหลับสนิทเป็นปัจจัยพื้นฐานทางสุขภาพที่สำคัญประการหนึ่ง บ่อยครั้งที่สภาวะจิตใจอาจเกิดความตึงเครียดอันสืบเนื่องมาจากประสบการณ์หรือปัญหาความยุ่งยากใจบางประการทำให้สมองไม่สามารถที่คลายตัวและไปสู่การนอนหลับพักผ่อนตามปกติได้ หากมีลักษณะอย่างนี้ไปนาน ๆ จนกระทั่งพัฒนาการเป็นความเคยชินก็ย่อมจะมีผลต่อสุขภาพโดยตรงได้อย่างไม่ต้องสงสัย สำหรับกระบวนการสะกดจิตบำบัดหรือ Hypnotherapy แล้ว ในเชิงกลไกการทำงานการทำ Hypnotherapy ในแต่ละครั้งจะใช้พื้นที่เวลาประมาณ 50% ของครึ่งแรก (ไม่ว่าการสะกดจิตบำบัดหรือ Hypnotherapy นั้นจะทำเพื่อแก้ปัญหาใดก็ตาม) ไปกับการพัฒนาความเคยชินที่จะปล่อยวาง ผ่อนคลาย (Deep Relaxation) รวมไปถึงการทำสมาธิ ดังนั้นกระบวนการสะกดจิตบำบัดหรือ Hypnotherapy จึงมีความเหมาะอย่างที่สุดที่ใช้ในการจัดการปัญหา
ความเครียด ปัญหานอนไม่หลับ ปัญหานอนหลับไม่สนิท หรือปัญหานอนหลับฝันมากเกินไป เมื่อผู้เข้ารับการให้คำปรึกษาถูกฝึกให้เรียนรู้ที่จะปล่อยวางและผ่อนคลายในระดับลึกอย่างรวดเร็ว ปัญหาการนอนไม่หลับก็ย่อมคลี่คลายลงตามไปด้วยโดยอัตโนมัติ

แก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่สร้างสรรค์

คำว่าพฤติกรรมที่ไม่สร้างสรรค์ในที่นี้หมายถึงพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือบางครั้งอาจจะส่งผลเป็นปัญหาบางประการมายังการดำเนินชีวิตของเจ้าของพฤติกรรมหรือบุคคลที่อยู่รอบๆ ตัวเขา ถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะรู้ดีว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นช่างเป็นสิ่งที่ไม่สร้างสรรค์เอาเสียเลย แต่ท้ายที่สุดเขาก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรได้ เมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะนำไปสู่ความรู้สึกทุกข์ในใจในที่สุด ความจริงแล้วปัญหาพฤติกรรมเหล่านี้โดยเนื้อแท้ก็คือความเคยชินนั่นเอง และดังที่ได้เคยกล่าวไปแล้วว่า กระบวนการสะกดจิตบำบัดหรือ Hypnotherapy นั้นสามารถช่วยแก้ไขปัญหาความเคยชินของผู้คนได้อย่างดีเยี่ยม

แก้ปัญหาความรู้สึกกลัว กังวล หวาดระแวง และความเศร้า

ความจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกกลัว กังวล และหวาดระแวงก็ตามสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นกลไกทางอารมณ์ที่ธรรมชาติใช้ในการผลักดันให้มนุษย์เกิดการป้องกันตนเองให้พ้นจากสิ่งที่ (คาดว่า) เป็นอันตรายต่อชีวิตของทั้งสิ้น

แต่อย่างไรก็ตาม หากสภาวะเหล่ามีมากเกินไป มีอย่างไร้เหตุผล หรือมีอย่างที่ไม่สามารถควบคุมได้แล้วล่ะก็ (อันสืบเนื่องมากประสบการณ์และการเรียนรู้ของแต่ละคน) กลไกตอบสนองทางธรรมชาติเหล่านี้ก็ย่อมทำให้เกิดปัญหาในการดำรงชีวิตในสังคมด้วยเช่นเดียวกัน ในกรณีเหล่านี้ กระบวนการสะกดจิตบำบัดหรือ Hypnotherapy จะช่วยแนะนำให้จิตใต้สำนึกของผู้เข้ารับคำปรึกษาเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้าต่อความรู้สึกเหล่านั้นด้วยความกล้าหาญ และเผชิญหน้าด้วยรายละเอียดที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่รายละเอียดที่ถูกปรุงแต่งขึ้นภายใต้ความเคยของจิตใต้สำนึก อันจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่จะควบคุม และเอาชนะต่อความรู้สึกที่ไม่สร้างสรรค์เหล่านั้นในท้ายที่สุด และไม่เพียงแต่ความรู้สึกกลัว กังวล หรือหวาดระแวงที่กล่าวถึงเท่านั้น ความเศร้า ความโกรธ ความเกลียด ความประหม่า ความอาย หรือปรากฏการณ์ทางอารมณ์ในรูปแบบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างไม่สร้างสรรค์ก็สามารถใช้กระบวนการสะกดจิตบำบัดหรือ Hypnotherapy ในการแก้ไขได้ด้วยเช่นกัน

แก้ปัญหาสมาธิ

คำว่าสมาธิในที่นี้หมายความสามารถในการจดจ่ออยู่สิ่งใด ๆ ก็ตามในระยะเวลาหนึ่งของระบบประสาทการรับรู้ในเชิงของการรู้สำนึก เมื่อระบบประสาทการรับรู้ของเราสนใจอยู่กับสิ่งใดก็ตามจนในที่สุดระบบประสาทก็เริ่มที่จะตัดการรับรู้อื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปจนที่สุดแล้วก็จะเหลือเพียงสิ่งที่เป็นเป้าหมาย นั่นหมายความว่าสมาธิได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว (แน่นอนว่าสมาธินั้นย่อมมีระดับความตื้นลึกของมัน) ในหลาย ๆ กรณีเราพบว่าคนบางคนนั้นขาดความสามารถทางด้านสมาธิ พวกเขาเคยชินที่จะทำสิ่งต่าง ๆ พร้อม ๆ กันตลอดเวลา จนในที่สุดก็พัฒนากลายเป็นความเคยชินที่จะไม่สามารถจดอยู่กับสิ่งเดียวหรือสิ่งใดได้นาน ๆ และบ่อยครั้งพฤติกรรมเหล่านี้ก็มักจะก่อให้เกิดปัญหา โดยเฉพาะ กับการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ในกรณีเช่นนี้ กระบวนการสะกดจิตบำบัดหรือ Hypnotherapy จะช่วยพัฒนาความสามารถในเชิงสมาธิให้กับผู้เข้ารับการให้คำปรึกษา โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่จะฝึกคล้อยตามและจดจ่อไปเสียงของผู้ให้คำปรึกษาไปจนกระทั่งตลอดกระบวนการบำบัด (ซึ่งมีกลไกทำนองเดียวกับการฝึกทำสมาธิ) รวมไปถึงคำแนะนำในระดับจิตใต้สำนึกที่จะได้รับในแต่ละครั้งของการบำบัดอันจะนำไปสู่ความสามารถในเชิงสมาธิที่พัฒนายิ่งขึ้น

แก้ปัญหาความมั่นใจ


ความมั่นใจเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของความสำเร็จเลยก็ว่าได้ เพราะความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นได้เพราะการลงมือทำ และการที่คนเราจะลงมือทำหรือไม่ทำสิ่งใดโดยเจตนาก็ตาม ก็ย่อมมีพื้นฐานมาจากความรู้สึกมั่นใจแทบจะทั้งสิ้น และบ่อยครั้งเหลือเกินที่เราจะพบว่าการที่ใครบางคนจะไม่สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตของเขาได้นั้น ก็มีความไม่มั่นใจในตัวของเขานั้นเองเป็นเครื่องขวางกั้น สำหรับปัญหาความไม่มั่นใจนี้ กระบวนการสะกดจิตบำบัดหรือ Hypnotherapy สามารถช่วยแก้ไขได้โดยการให้คำแนะนำไปสู่จิตใต้สำนึกเพื่อให้จิตใต้สำนึกตระหนักถึงคุณค่าและศักยภาพที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวตนของตัวเขาเอง

หากท่านสนใจต้องการเข้ารับบริการสะกดจิตบำบัดจากเรา … คลิกที่นี่

สะกดจิตบำบัด

ศูนย์การให้คำปรึกษาและการสะกดจิตด้วยเทคนิค NLP
(The Counseling and Neuro-Hypnotherapy Center (CNHC))

บริการให้คำปรึกษาในระดับจิตใต้สำนึก เพื่อแก้ไขปัญหาชีวิต
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อารมณ์และบุคลิกภาพ ลดความเครียด
คิดมาก นอนไม่หลับ เพิ่มศักยภาพการทำงาน
ลดความอ้วน (ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและออกกำลังกาย)
เพิ่มสมาธิ เพิ่มความมั่นใจ ด้วยเทคนิคการสะกดจิต (Hypnotherapy) และ NLP
โดยนักจิตวิทยาการให้ปรึกษาผู้มีประสบการณ์มากว่า 10 ปี


กลับสู่หน้าแรก

www.thaihypnosis.net

ศูนย์การให้คำปรึกษาและการสะกดจิตด้วยเทคนิค NLP