Article of Thai Hypnosis.net
(Hypnosis)

ภวังค์การสะกดจิต

ภวังค์การสะกดจิต

หลักการง่ายๆ มีอยู่ว่า สิ่งใดก็ตามที่เรากำลังเรียนรู้ในขณะที่สมองของเรากำลังลดระดับการทำงานลง การเรียนรู้นั้นก็ย่อมมีแนวโน้มที่จะฝังตัวลึกลงในจิตใต้สำนึกได้มากกว่าช่วงเวลาปกติ การลดระดับการทำงานลงของสมองนี้เองที่เรียกว่า “ภวังค์” สะกดจิต และ สะกดจิตบำบัด

ดังนั้นการสะกดจิตและห้วงภวังค์จึงเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้

คำว่า ภวังค์ (Trance) ความจริงแล้วหมายถึงห้วงขณะหนึ่งของการรับรู้ เช่นในขณะที่คุณกำลังอ่านข้อความอยู่นี้ คุณก็กำลังอยู่ในห้วงภวังค์หนึ่งหากคุณหยุดกิจกรรมนี้แล้วหันไปทำอย่างอื่นหรือสนใจอย่างอื่นแทน นั่นหมายความว่าคุณกำลังออกจากห้วงภวังค์ของการอ่านบทความนี้ แล้วไปสู่อีกห้วงภวังค์หนึ่ง

ดังนั้นแล้วมนุษย์เราจึงอยู่ในห้วงภวังค์ตลอดเวลา จากห้วงหนึ่งก็ไปสู่อีกห้วงหนึ่งอย่างไม่มีวันหยุดจนกว่าสมองของเขาจะหยุดทำงาน ดังนั้นชีวิตของเราทุกคนจึงประกอบไปด้วยห้วงภวังค์จำนวนมากเรียงรายต่อกันไป โดยแต่ละห้วงจะมีความกว้าง ความแคบ ความลึก หรือความตื้นที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ

โดยทั่วไประบบประสาทของเราจะต้องตื่นตัวและรับรู้ต่อข้อมูลต่างๆ เป็นจำนวนมาก ทั้งที่เป็นภาพ เสียง กลิ่น รส และสัมผัส แต่ในบางสภาวะระบบประสาทของเราจะเริ่มตัดการรับรู้บางอย่างออกไป โดยจะโฟกัสการรับรู้ไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพิเศษ (เช่นการเหม่อลอย หรือการเข้าสมาธิ) สภาวะแบบนี้ก็คือห้วงภวังค์หนึ่งซึ่งอุปมามาลึกกว่าห้วงภวังค์ทั่วไป

ห้วงภวังค์แบบนี้สามารถนำเอามาใช้ประโยชน์ในการสะกดจิตได้ เพราะการทำงานของจิตรู้สำนึกคลายตัวลงจึงเปิดโอกาสให้สิ่งต่างๆ ที่รับรู้ในขณะนั้นลัดตรงเข้าสู่จิตใต้สำนึกได้อย่างเต็มที่

ในการสะกดจิตเรามุ่งให้ผู้รับการสะกดจิตสนใจรับรู้เพียงเฉพาะเสียงที่ได้ยินจากนักสะกดจิตโดยผู้ถูกสะกดจิตจะต้องกำหนดความคิด อารมณ์ และจิตนาการให้สอดคล้องไปกับเสียงที่กำลังได้ยิน อีกทั้งยังต้องการความผ่อนคลายทั้งจากสิ่งแวดล้อมและตัวตนของผู้เข้ารับการบำบัด สภาวะทั้ง 3 นี้จะทำให้ผู้รับการสะกดจิตค่อยๆ เข้าสู่ห้วงภวังค์ (ตัดขาดจากการรับรู้อื่นๆ) จนเกิดสภาวะการเรียนรู้ในระดับจิตใต้สำนึกลึกได้

 


คลิกเพื่อกลับไปยังหน้าแรก

www.thaihypnosis.net

ศูนย์การให้คำปรึกษาและการสะกดจิตด้วยเทคนิค NLP