Article of Thai Hypnosis.net
(Hypnosis)

หลักปฏิบัติเมื่อเข้าสู่การสะกดจิต

หลักปฏิบัติเมื่อเข้าสู่การสะกดจิต

ระยะเวลาสิบกว่าปีที่ใช้ชีวิตเกี่ยวข้องกับเทคนิคสะกดจิตมานี้ คำถามยอดนิยมที่สำคัญประการหนึ่งที่มักได้รับจากผู้มารับการสะกดจิตบำบัดก็คือ

“ควรทำตัวอย่างไรในระหว่างการสะกดจิตบำบัด”

คำตอบสำหรับเรื่องนี้เราอาจจะตอบโดยแยกออกได้เป็นสองทางด้วยกัน

ทางแรกคือทางกายภาพ ซึ่งจะตอบได้ว่าผู้เข้ารับการสะกดจิตบำบัดมีหน้าที่เพียงแค่ นอนลง หลับตา และตั้งใจฟังในสิ่งที่นักสะกดจิตจะบรรยายให้ฟังไปเรื่อยๆ จนกว่ากระบวนการสะกดจิตจะเสร็จสิ้น โดยในระหว่างที่กำลังทำการสะกดจิตอยู่นั้นระหว่างผู้ถูกสะกดจิตและนักสะกดจิตก็จะไม่มีการพูดคุยหรือเจรจาโต้ตอบอะไรกันอีก (ไม่ว่าจะเป็นการถามคำถาม เล่าเรื่อง หรืออะไรก็ตาม) โดยผู้ถูกสะกดจิตจะต้องนอนฟังไปเงียบๆ อย่างนี้จนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการ โดยนักสะกดจิตจะมีคำสั่งปลุกหรือเรียกให้ลืมตาตื่นขึ้นในส่วนท้ายสุดของกระบวนการทุกครั้ง

และในทางต่อมาอีกทางหนึ่ง ก็คือทางจิตใจ ซึ่งเป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของผู้ถูกสะกดจิต

ในระหว่างที่ตนเองกำลังถูกสะกดจิตอยู่ ในส่วนนี้จะมีหน้าที่หรือองค์ประกอบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการสะกดจิตก็คือ

1. การเปิดใจยอมรับ หรือการเป็นผู้ฟังที่ดี โดยพยายามควบคุมความคิดของตัวเองในขณะรับการสะกดจิตที่จะไม่ต่อต้าน โต้แย้ง โต้เถียง ตั้งคำถาม หรืออะไรก็ตามที่จะเป็นการปิดกั้นต่อสิ่งที่กำลังรับฟังอยู่จากนักสะกดจิต

2. การคล้อยตามสิ่งที่รับรู้ เช่นการกำหนดความคิด กำหนดจินตนาการ ความรู้สึก หรือสวมบทบาทคล้อยตามไปกับสิ่งที่กำลังได้ยินอยู่จากนักสะกดจิต

3. ความรู้สึกผ่อนคลาย สบายๆ ไม่พยายามทำอะไรจนมากจนเกินไป(เช่นพยายามคิดหรือจินตนาการจนเกิดความเครียดขึ้นมา)

หน้าที่ทั้ง 3 ข้อนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญที่ผู้รับการสะกดจิตจะต้องยินดีปฏิบัติอย่างเต็มที่ จะขาดข้อหนึ่งข้อใดไปไม่ได้ นักสะกดจิตเปรียบ 3 ข้อนี้เสมือนดั่งส่วนผสมของอาหาร ที่จะมาผสมกันเป็นเมนูที่เรียกว่า “สะกดจิต” (Hypnosis) ทั้งนี้หากขาดไปตัวใดตัวหนึ่ง กระบวนสะกดจิตก็จะไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้

 


คลิกเพื่อกลับไปยังหน้าแรก

www.thaihypnosis.net

ศูนย์การให้คำปรึกษาและการสะกดจิตด้วยเทคนิค NLP