Article of Thai Hypnosis.net
(Hypnosis)

การเบี่ยงเบนทางเพศกับการสะกดจิต

การเบี่ยงเบนทางเพศกับการสะกดจิต

จากประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา มีผู้คนจำนวนมากติดต่อขอเข้ารับกระบวนการสะกดจิตบำบัดด้วยปัญหาที่เกี่ยวกับ “ความเบี่ยงเบนทางเพศ”

โดยที่หลายคนสับสนในรสนิยมทางเพศของตนเอง และต้องการที่จะปรับเปลี่ยนมันให้เป็นในทิศทางที่เขาคิดว่ามันถูกต้องต่อสังคม ในขณะที่มีอีกหลาย ๆ คนที่พยายามนำบุตรหลานของตนเองเข้ารับการบำบัดเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนรสนิยมทางเพศของบุตรหลานให้เป็นไปในทิศทางที่เขาต้องการ

ถึงแม้ว่าโดยหลักการแล้วเราย่อมสามารถใช้กระบวนการสะกดจิตบำบัดในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้ตราบใดที่เจ้าตัวผู้เข้ารับการบำบัดเองมีความต้องการที่จะต้องการเข้ารับการบำบัดด้วยตัวของเขาเองอย่างแท้จริง

แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติแล้วเราก็หาทำเช่นนั้นไม่

เรื่องสำคัญประการหนึ่งในเชิงจิตวิทยาที่ทุกคนควรจะทราบก็คือทุกวันทั้งจิตแพทย์และนักจิตวิทยาทั่วโลกล้วนมีความเห็นตรงกันว่า เพศที่สาม (หรือที่หลายคนมักเรียกมันว่าการเบี่ยงเบนทางเพศ) นั้นไม่ใช่ความเจ็บป่วย อีกทั้งยังไม่ใช่ความผิดปกติใดๆ อีกด้วย

ทุกวันนี้มีรายงานจากนักชีววิทยาเป็นจำนวนมากถึงพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดต่างๆ ว่าแท้ที่จริงแล้วการที่สิ่งมีชีวิตจะมีมากกว่าสองเพศ (ชาย และ หญิง) นั้นเป็นเรื่องธรรมชาติ ไม่ว่าทางกายภาพแล้วธรรมชาติจะให้เรามาเพียงแค่สองเพศก็ตาม ดังนั้นความคิดที่ว่าเพศที่สามเป็นเรื่องผิดปกติหรือผิดธรรมชาติจึงควรถูกลบทิ้งไปก่อนเป็นอย่างแรก

โดยในส่วนของกระบวนการสะกดจิตบำบัดนั้น แทนที่เราจะใช้การสะกดจิตเป็นเครื่องมือเข้าไปกำหนดว่า ผู้เข้ารับการสะกดจิตควรที่จะมีบุคลิกภาพทางเพศเป็นแบบไหน เรากลับใช้การสะกดจิตเป็นเครื่องมือผลักดันให้ผู้เข้ารับการบำบัดได้พัฒนาบุคลิกภาพทางเพศของตนเองไปสู่รูปแบบที่จะทำให้เขา ได้รับกับความสุขและความพึงพอใจมากที่สุด

แต่ไม่ว่าจะมีตัวตนที่แท้จริงเป็นเพศไหนก็ตาม เราขอแนะนำว่า “จงเป็นในสิ่งที่จะทำให้ตนเองได้รับกับความสุขในชีวิตอย่างแท้จริง” เพราะคุณค่าของผู้คนไม่ได้ขึ้นอยู่เพศของเขา แต่ย่อมต้องเกิดขึ้นจากความสามารถ สติปัญญาและความสร้างสรรค์ในการใช้ชีวิตของแต่ละคนเอง

ไม่ว่าจะเพศอะไรก็ตาม ทุกคนล้วนมีสิทธิที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข มีความมั่นใจ มีความภาคภูมิใจ ในสิ่งที่ตนเองเลือกและเป็น และเมื่อบุคคลมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเป็นจากส่วนลึกของจิตใจแล้ว พฤติกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับค่านิยมของสังคมก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

และท้ายที่สุดนี้ สมาชิกในครอบครัว ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญ หากสมาชิกในครอบครัวไม่สามารถที่จะยอมรับในเพศสภาพของเขาได้ ปัญหาครอบครัวก็ย่อมเกิดขึ้นตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ดังนั้นในหลาย ๆ กรณี ผู้เชี่ยวชาญจึงมักให้ความเห็นว่า หากสมาชิกครอบครัวยินดีที่จะเข้ารับการบำบัดเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและความรู้สึกที่มีต่อเพศสภาพของคนในครอบครัว ก็จะยิ่งส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวราบรื่นและมีความสุขได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้นเช่นกัน

“เราไม่อาจเปลี่ยนใครบนโลกใบนี้ให้เป็นดั่งใจเราได้ แต่สิ่งที่เราเปลี่ยนได้คือ …. ตัวเราเอง”

 


คลิกเพื่อกลับไปยังหน้าแรก

www.thaihypnosis.net

ศูนย์การให้คำปรึกษาและการสะกดจิตด้วยเทคนิค NLP