Article of Thai Hypnosis.net
(Hypnosis)

การสะกดจิตคือการฝึกฝน

การสะกดจิตคือการฝึกฝน

ผมมักจะอธิบายเปรียบเทียบว่า ผู้มารับบริการสะกดจิตบำบัด (Hypnotherapy) ไม่ว่าจะด้วยปัญหาหรือความต้องการในผลลัพธ์ใดก็ตาม มันก็คล้ายกับการไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสเพราะต้องการร่างกายที่แข็งแรงยิ่งขึ้น (ส่วนการสะกดจิตบำบัดต้องการจิตใจที่แข็งแรงยิ่งขึ้น)

ส่วนตัวนักสะกดจิตบำบัด (Hypnotherapist) ทำหน้าเปรียบเสมือนดั่งเทรนเนอร์ หรือโค้ชในฟินเนสนั่นเอง

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุด พัฒนาการที่เราที่สุด เราอาจจะจ้างเทรนเนอร์หรือโค้ชที่ดีที่สุดมาเพื่อการนี้ก็ย่อมได้ …. แต่ไม่ว่าเทรนเนอร์หรือโค้ชจะเก่งแค่ไหนก็ตาม

ท้ายที่สุดแล้วเพื่อให้ได้ผลลัพธ์นั้นมา คนที่จะต้องไปอกแรงยกน้ำหนักหรือวิ่งบนลู่วิ่งนั่นย่อมเป็น “ผู้รับผล” ไม่ใช่ผู้ฝึกสอน

ผลลัพธ์ใดก็ตามย่อมเกิดขึ้นได้เมื่อเราลงมือทำ การได้รับผลลัพธ์โดยไม่ลงมืออะไรเลยนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้

กระบวนการสะกดจิตบำบัดโดยแท้จริงแล้วเปนเรื่องของ “การเรียนรู้” และ “การฝึกฝน” เป็นเรื่องของการลงมือทำ แต่เป็นการลงมือทำอยู่ภายในสมองและระบบประสาทของตนเอง

เมื่อเรื่องของ “การเรียนรู้” และ “การฝึกฝน” ผลลัพธ์จึงไม่อาจเกิดได้แต่เพียงผู้สอนหรือผู้ให้คำแนะนำ (นักบำบัด) แต่เพียงฝ่ายเดียว หากแต่ความพร้อม ความมุ่งมั่น และการลงมือทำด้วยความตั้งใจจริงของผู้มารับการบำบัดต่างหาก ที่จะมีส่วนเป็นอย่างมากเพื่อทำให้เราไปถึงผลลัพธ์อันเป็นจุดมุ่งหมายดังที่เราต้องการอย่างแท้จริง

 


คลิกเพื่อกลับไปยังหน้าแรก

www.thaihypnosis.net

ศูนย์การให้คำปรึกษาและการสะกดจิตด้วยเทคนิค NLP