Article of Thai Hypnosis.net
(Hypnosis)

ลบความทรงจำด้วยการสะกดจิต

ลบความทรงจำด้วยการสะกดจิต

ลบความทรงจำด้วยการสะกดจิตได้หรือไม่?

Q : เราสามารถใช้ NLP หรือ Hypnosis (การสะกดจิต) ลบความทรงจำแย่ๆ บางอย่างในอดีตได้หรือไม่ ?

A : ถ้าว่ากันตามทฤษฏีแล้ว ความทรงจำเกี่ยวกับประสบการณ์ใดก็ตามไม่สามารถทำให้ลบเลือนหรือลืมไปได้ด้วยเทคนิค NLP หรือการสะกดจิต (Hypnosis) ไม่ว่าจะด้วยเทคนิคการสะกดจิตแบบใดก็ตาม เพราะเมื่อสมองของเราได้รับรู้กับเหตุการณ์ใดก็ตามมันจะสร้างเส้นใยประสาทความจำ(ซินแน็ป)ขึ้นมาสำหรับบันทึกเรื่องราวเหล่านั้นเอาไว้
ตราบใดก็ตามที่เส้นใยประสาทส่วนความจำนี้ไม่ได้เสียหาย (เช่นเสื่อสภาพ เป็นโรค ติดเชื้อ หรือ ถูกกระทบกระเทือน) ความจำนั้นก็จะไม่มีวันลืมหายไปจากสมองเราครับ

แต่ในทางปฏิบัตินั้นเราสามารถทำให้ระบบประสาทของเรายอมรับ ให้อภัย หรือวางเฉยต่อประสบการณ์นั้นได้

ซึ่งเทคนิค NLP ก็ดี หรือเทคนิคการสะกดจิต (Hypnosis) ก็ดีที่เขาว่ากันว่าสามารถทำให้ลืมความทรงจำหรือลืมประสบการณ์ในอดีตได้ ความจริงแล้วก็คือการทำให้ยอมรับ ให้อภัย หรือวางเฉย ต่อประสบการณ์นั้นทั้งสิ้นครับ (ไม่ได้ทำให้ลืมประสบการณ์นั้นไปจริงๆ จนเหมือนว่าเหตุการณ์นั้นไม่เคยเกิดขึ้น)

สำหรับวิธีการนั้นสามารถทำได้หลายวิธีการด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น

การฝึกกล่าวให้อภัยและขอบคุณต่อเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นบ่อยๆ (Context Reframing ทัศนคติ ของเราเสีย) เพราะเราเปลี่ยนเหตุการณ์ในอดีตไม่ได้แต่เราเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อมันได้การฝึกจินตนาการย้อนกลับนั่งมองจินตนาการนั้นในลักษณะที่เป็น Disassociate (ผู้สังเกตุการณ์) แล้วแก้ไข Sub-Modality ของภาพหรือเสียงประสบการณ์ที่กำลังมองเห็น เช่นแก้ไขภาพความทรงจำเป็นสีขาวดำมัวๆ เล็กๆ จนในที่สุดก็จางหายไป ฝึกทำบ่อยๆ ทุกวันประสบการณ์ที่เป็น ResourceFul ตัวนั้นก็จะถูกลดความสำคัญลงไปเองการฝึกเชื่อโยงอารมณ์โดยการสลับอารมณ์ (Swish Pattern) เช่นพอนึกถึงประสบการณ์เก่าๆ ที่อยากลืมก็ให้สลับไปภาพเป็นประสบการณ์อื่นที่สร้างสรรค์กว่าแทน (ตอนเปลี่ยนอย่าลืมทำอะไรที่มัน Extrem ซักหน่อยจะได้กระตุ้นการสร้าง Resourceful ใหม่ของเรา)

หรือไม่ก็สละเวลา (และค่าใช้จ่ายอีกซักเล็กน้อย) เข้ารับคำปรึกษาเพื่อวิเคราะห์หาเหตุของปัญหาที่แท้จริงในเชิงบุคลิกภาพและรับกระบวนการสะกดจิตบำบัด (Hypnotherapy) จากนักสะกดจิตหรือจิตวิทยาผู้เชื่ยวชาญครับ ….อันนี้ง่ายที่สุด

 


คลิกเพื่อกลับไปยังหน้าแรก

www.thaihypnosis.net

ศูนย์การให้คำปรึกษาและการสะกดจิตด้วยเทคนิค NLP