Article of Thai Hypnosis.net
(Hypnosis)

ทำไมจึงเรียกการสะกดจิตว่า Neuro-Hypnosis

ทำไมจึงเรียกว่า Neuro-Hypnosis แทนที่จะเป็น Hypnosis เฉยๆ?

ตำรา Hypnosis (การสะกดจิต) หลายเล่มอธิบายว่าการ Hypnosis โดยทั่วไป
จะมีลักษณะการทำงานในรูปแบบ Neuro-Hypnosis อยู่เสมอด้วยเหตุผลว่า

การตอบสนองต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการโน้มน้าวหรือรับฟังคำแนะนำของ Hypnosis นั้น
จะเกิดขึ้นโดยอยู่นอกเหนือขอบเขตของการรู้คิดในเชิงเจตนาของตัวผู้ถูกสะกดจิตเอง

เช่นเมื่อผู้ถูก Hypnosis ได้รับคำแนะนำหรือโน้มน้าวให้นอนหลับลง ระบบประสาท (Neuro System)
ของพวกเขาก็เพียงต่อตอบสนองต่อคำโน้มน้าวเหล่านั้น
โดยที่ไม่ได้ตกอยู่ภายใต้กรอบหรือขอบเขตของความรู้คิดในเชิงเจตนาที่ว่า
ตัวฉันจะต้องหลับหรือตัวฉันจะไม่ต้องหลับก็ตาม

อธิบายง่ายๆ ก็คือว่า ที่หลับตาลงนั้นไม่ได้ทำโดยเจตนา(จิตรู้สำนึก)ของเจ้าตัวเอง
หากแต่มันเกิดจากการตอบสนองที่มีต่อการรับคำสั่งมาจากนักสะกดจิตต่างหาก

ตำราสมัยใหม่จึงมักใช้คำว่า Neuro-Hypnosis แทนคำว่า Hypnosis เฉยๆ

หมายเหตุ - Neuro แปลว่า ระบบประสาท

 


คลิกเพื่อกลับไปยังหน้าแรก

www.thaihypnosis.net

ศูนย์การให้คำปรึกษาและการสะกดจิตด้วยเทคนิค NLP