Article of Thai Hypnosis.net
(Hypnosis)

สมองของเราเปรียบเสมือนกับโอ่งวิเศษ

สมองของเราเปรียบเสมือนกับ “โอ่งวิเศษ”

ที่ว่าวิเศษก็เพราะว่าโอ่งใบนี้สามารถเติมน้ำเข้าไปได้เรื่อยๆ อย่างไม่มีวันเต็ม

และคุณสมบัติวิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถเติมน้ำเข้าไปได้อย่างเดียว แต่ไม่สามารถเอาน้ำเดิมที่มีอยู่ในโอ่งออกมาได้

สมมุติว่าวันหนึ่งเราพบว่าในโอ่งใบนี้ ที่ก้นโอ่งมีน้ำเค็มอยู่ ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรจากน้ำที่มีอยู่ในโอ่งนี้ได้เลย

คำถามก็คือเราจะทำอย่างไรในเมื่อเราไม่สามารถตักน้ำเค็มที่ก้นโอ่งทิ้งได้?

วิธีการง่ายที่สุดที่เราสามารถทำได้ก็คือ “การพยายามเติมน้ำสะอาดลงไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้”
(อย่าลืมว่าโอ่งไปนี้เติมเท่าไหร่ก็ไม่มีวันเต็ม)

หากเราพยายามเติมน้ำสะอาดลงไปให้ได้มากเพียงพอ ในที่สุดน้ำเค็มตรงก้นโอ่งก็จะถูกเจือจางจนสูญสิ้นความเค็มไปในที่สุด

หลักการโดยเชิงอุปมานี้ คือหลักการอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิธีการ #สะกดจิตบําบัด

น้ำเค็มที่ก้นโอ่งก็คือตัวแทนของข้อมูลบางอย่างในสมองของเราซึ่งกำลังทำงานอย่างไม่สร้างสรรค์

มันอาจจะเป็นความเคยชิน ประสบการณ์ ทรงจำ ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม ความคิด
ความรู้สึกในเชิงอารมณ์ หรืออะไรบางอย่างซึ่งกำลังนำชีวิตเราไปสู่ความทุกข์

เหตุผลที่เราตักน้ำเค็มที่ก้นโอ่งทิ้งไม่ได้ก็เพราะว่า

สมองของเรานั้นประกอบไปด้วยโครงข่ายเส้นใยประสาทจำนวนมหาศาล
บรรดาความทรงจำและข้อมูลต่างๆ ล้วนถูกบันทึกเอาไว้ในรูปของเส้นใยประสาทเหล่านี้

มันจึงเป็นไปไม่ได้หากเราจะพยายามไปลบข้อมูลเหล่านี้ให้พ้นออกไปจากสมอง
เพราะนั่นหมายความว่าเรากำลังพูดถึงการพยายามทำลายเส้นใยประสาทบางส่วนในสมองทิ้งออกไป

ซึ่งนั่นคงเป็นเรื่องที่ไม่เข้าท่าเท่าไหร่นัก

แต่สิ่งที่ดีกว่านั้นที่เราสามารถทำได้ และเป็นสิ่งที่กระบวนการ #สะกดจิตบําบัด ได้ลงมือกระทำ
นั่นก็คือการพยายามเติมข้อมูลใหม่ๆ บางอย่างที่มีความสร้างสรรค์เข้าไปในสมองให้ได้มากที่สุด
เท่าที่จะสามารถทำได้

เมื่อสมองได้รับข้อมูลที่สร้างสรรค์โดยผ่านกระบวนการให้คำแนะนำในสภาวะ #สะกดจิตบําบัด
อย่างเต็มที่และมากเพียงพอ

ข้อมูลหมายเหล่านั้นก็ย่อมเข้าไปทำงานแทนที่ข้อมูลเดิมที่ไม่สร้างสรรค์ เหมือนกับน้ำสะอาด
ที่เติมเข้าไปเจือจางน้ำเค็มจนกลายเป็นน้ำจืด

เมื่อน้ำกลับมาสะอาดอีกครั้ง เมื่อข้อมูลภายในสมองถูกทดแทนอย่างเต็มที่ด้วยข้อมูลที่สร้างสรรค์กว่า

ปัญหาที่เคยมีอยู่จึงสามารถคลี่คลายลง

ความทุกข์ที่เคยมีจึงอันตรธานหายไปในที่สุด

นี่คือหลักการทำงานของวิธีการ #สะกดจิตบำบัด

 


คลิกเพื่อกลับไปยังหน้าแรก

www.thaihypnosis.net

ศูนย์การให้คำปรึกษาและการสะกดจิตด้วยเทคนิค NLP