Article of Thai Hypnosis.net
(Learning NLP)

Learning NLP

LEARNING NLP ตอนที่ 8
“ประสาทสัมผัสภายนอกและภายใน”

ก่อนหน้านี้เราได้ทราบกันไปแล้วว่า Modality ประกอบไปด้วยข้อมูล 5 ประเภทด้วยกันคือภาพ เสียง กลิ่น รสชาติ และสัมผัส บางทีเราก็เรียกทั้งหมดนี้รวมรวมกันว่า Awareness ซึ่งหมายถึงการรับรู้

Modality ทั้ง 5 (หรือ Awareness) นี้ยังถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่าย คือฝ่ายนอก (External) และฝ่ายใน (Internal)

ฝ่ายนอก คือ ข้อมูลที่ระบบประสาทรับรู้มาจากโลกภายนอก เรียกว่า External Awareness ได้แก่ภาพที่เรามองเห็นด้วยตา เสียงที่ได้ยินด้วยหู ความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่ผิวหนัง กลิ่นที่ได้รับทางจมูก และรสชาติที่ได้ชิมรสผ่านทางลิ้นและปาก

ข้อมูลเหล่านี้ล้วนมาจากโลกภายนอกทั้งสิ้นแล้วแล้วระบบประสาทของเราก็รับมันเข้ามา

สำหรับฝ่ายใน คือ ข้อมูลที่ได้รับมาจากภายในตัวตนของเราเอง เรียกว่า Internal Awareness ได้แก่ภาพ เสียง กลิ่น รสชาติ และสัมผัส ที่ระบบประสาทของเราสร้างขึ้นมาเอง อาจจะเรียกรวมๆ ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและรับรู้อยู่ภายในใจของเราก็ได้ เช่นความคิด ห้วงความทรงจำ หรือจิตนาการในแบบต่างๆ

ทั้ง Internal Awareness และ External Awareness ต่างก็ทำให้ระบบประสาทของเราเกิดการตอบสนอง โดยกฎเกณฑ์ที่สำคัญมีอยู่ว่า

ทั้ง Internal Awareness และ External Awareness ย่อมให้ผลการตอบสนองไปในทิศทางเดียวกันเสมอ จะแยกแตกออกเป็นคนละทางหรือเป็นอิสระออกจากกันนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้

ยกตัวอย่างเช่น หากชายคนหนึ่งเขามองเห็นงู (External Awareness = Visual) แล้วเกิดความรู้สึกกลัว

เมื่อเขาจินตนาการนึกถึงภาพงู (Internal Awareness = Visual) เขาก็ย่อมที่จะเกิดความรู้สึกกลัวเช่นเดียวกันกับที่เคยกลัวเมื่อเห็นงูด้วยตาตนเอง

จะมานึกชอบใจ มีความสุข หรือเป็นอย่างอื่นไปนอกเหนือจากความกลัวเมื่อจินตนาการเห็นภาพงูนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาด

เพียงแต่ว่าปริมาณของความกลัวระหว่าง Internal Awareness และ External Awareness ย่อมมีความแตกต่างกัน

โดย External Awareness ย่อมให้การตอบสนองอย่างเต็มที่ ในขณะที่ Internal Awareness จะสร้างความเข้มข้นในการตอบสนองที่ไม่คงที่

โดยความรู้สึกในการตอบสนองของ Internal Awareness จะเข้มข้นได้ขนาดไหนนั้นก็ย่อมขึ้นอยู่กับความชัดเจนของข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้น

อธิบายง่ายๆ ก็คือยิ่งจินตนาการเห็นงูชัดเท่าไหร่ก็ยิ่งหวาดกลัวได้ใกล้เคียงกับการเห็นงูจริงๆ มากขึ้นเท่านั้น (โดยมีปัจจัยเสริมเช่น Sub-Modality ประกอบควบคู่กันไปด้วย ดังเช่นที่ได้เคยกล่าวถึงไปในตอนที่แล้ว)

 


คลิกเพื่อกลับไปยังหน้าแรก

www.thaihypnosis.net

ศูนย์การให้คำปรึกษาและการสะกดจิตด้วยเทคนิค NLP