Article of Thai Hypnosis.net
(NLP)

ความเชื่อภายในและความเชื่อภายนอก

ความเชื่อภายในและความเชื่อภายนอก

โดยทั่วไปเราแบ่งความเชื่อออกเป็นสองแบบด้วยกัน

อย่างแรกคือ “ความเชื่อภายใน” หมายถึงความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับตัวตนของเราโดยตรง เช่นเชื่อว่าฉันเป็นคนโชคดี เชื่อว่าฉันเป็นคนมีความสามารถ เชื่อว่าฉันเป็นคนมีเสน่ห์ เชื่อว่าฉันทำอาหารอร่อย

ส่วนอย่างหลังคือ “ความเชื่อภายนอก” ได้แก่ความเชื่อทั่วๆ ไปในชีวิต เช่นความเชื่อทางศาสนา ความเชื่อเรื่องโชคลาง ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ

แน่นอนว่าคนเราทุกคนย่อมต้องมีความเชื่อทั้งสองแบบนี้อยู่ภายในตัวตนของเราไม่มากก็น้อย ส่วนจะเป็นความเชื่ออะไรบ้างแต่ละคนก็ย่อมมีความแตกต่างกันออกไป

โดยทั่วไปแล้วเราถือว่าความเชื่อภายในสำคัญกว่าความเชื่อภายนอก

แต่ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อชนิดใด หรือจะมีรายละเอียดของความเชื่อเป็นอย่างไรก็ตาม สาระสำคัญจริงๆ ของความเชื่อเหล่านั้นมีอยู่เพียงว่า

“ความเชื่อนั้นๆ ให้ประโยชน์อันใดต่อชีวิตของเราบ้าง?”

หากความเชื่อนั้นช่วยส่งเสริมให้ชีวิตของเราเจริญงอกงอกงาม เกิดพร้อมทั้งความสุขและความสำเร็จประการต่างๆ ความเชื่อนั้นก็ถือว่าเป็นความเชื่อที่สร้างสรรค์ สมควรแล้วที่จะดำรงความเชื่อนั้นให้อยู่คู่กับเราสืบไป

แต่หากเป็นในทางตรงกันข้าม คือความนั้นๆ กลับทำให้ความเจริญงอกงอกงามในชีวิตมันลดลง เป็นความเชื่อที่ปิดกั้ด ฉุดรั้ง พันธนาการชีวิตของเราเอาไว้ หรือเป็นความเชื่อที่ทำให้เกิดความทุกข์บางประการขึ้นมาในชีวิตของเราแล้ว

คำถามที่สำคัญที่สุดสำหรับความเชื่อเหล่านั้นก็คือ

“จะเก็บมันเอาไว้ทำไม?”

และ

“ถึงเวลาที่ฉันจะเปลี่ยนความเชื่อเหล่านั้นแล้วหรือยัง?”

 


คลิกเพื่อกลับไปยังหน้าแรก

www.thaihypnosis.net

ศูนย์การให้คำปรึกษาและการสะกดจิตด้วยเทคนิค NLP