Article of Thai Hypnosis.net
(NLP)

กลไกและความแตกต่าง

กลไกและความแตกต่าง

ถ้าเราเปรียบสมองว่าเป็นเหมือนกลไกสำหรับผลิตความนึกคิดหรือจิตใจ อันจะนำไปสู่พฤติกรรมต่างๆ ที่แต่ละคนแสดงออกมา

แต่ละคนก็ย่อมมีกลไกที่แตกต่างกันออกไป

สำหรับสิ่งเดียวกันบางคนก็ชอบ บางคนก็ไม่ชอบ นี่คือเรื่องธรรมดาอย่างที่สุดประการหนึ่งของจิตมนุษย์

เหตุผลที่พวกเรามีกลไกที่แตกต่างกันออกไป นั่นก็เพราะว่าพวกเราผ่านประสบการณ์มาแตกต่างกัน ประสบการณ์ต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตล้วนแล้วแต่เป็นตัวต่อเติมเสริมแต่งกลไกให้กับพวกเราทุกคน

ในขณะที่เรากำลังกินอิ่ม บางคนก็กำลังหิวโหย ในขณะที่เรากำลังนอนหลับสบาย บางคนก็กำลังดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอด พวกเราผ่านเรื่องราวที่แตกต่างกัน เปรียบเสมือนเก็บสะสมฟันเฟืองที่มีลักษณะต่างกัน ดังนั้นเมื่อประกอบฟันเฟืองแหล่งประสบการณ์เข้าด้วยกัน พวกเราจึงต่างมีชุดกลไกที่แตกต่างกัน

มนุษย์เราเป็นสัตว์สังคม ไม่สามารถดำรงอยู่ได้โดยการอยู่เพียงลำพังโดยตัดขาดจากสังคมโดยสิ้นเชิง สิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม ศาสนา จารีต พิธีกรรม หรือ เทคโนโลยี ทั้งหมดล้วนเกิดจากการที่มนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นสังคมใหญ่ทั้งสิ้น

เมื่อมีคนเป็นแสนเป็นล้านมาอยู่รวมกัน ความแตกต่างกันจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ถึงแม้ว่ามันก็มีความเป็นไปได้อยู่มากทีเดียวที่หลายคนจะมีกลไกอะไรบางอย่างหรือหลายอย่างที่คล้ายคลึงกัน ชอบอะไรที่เหมือนกัน เกลียดอะไรที่คล้ายกัน หรือความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน

แต่มันเป็นไม่ได้เลยที่ทุกคนจะมีกลกลไกที่เหมือนกันหมดทุกประการ

ในขณะที่ความแตกต่างกันเป็นเรื่องธรรมดา เป็นสิ่งปกติอย่างที่สุดในความเป็นมนุษย์

แต่หลายคนกับคาดหวังให้ทุกคนมีกลไกเหมือนกัน

อย่างน้อยก็ควรเหมือนฉัน!

ฉันคิดอย่างนี้ เธอก็ควรเห็นด้วยอย่างฉัน ฉันใช้กลไกแบบนี้ เธอก็ควรใช้กลไกแบบฉันด้วย และเมื่อใดก็ตามที่เราเริ่มเอากลไกของเราไปเป็นมาตรฐานวัดความถูกผิดสำหรับผู้อื่น เมื่อนั้นความขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นตามมาอย่างไม่ต้องสงสัย

ฉันว่าอย่างนี้ ทำไมเธอจึงว่าอย่างนั้น? ฉันเชื่อแบบนี้ ทำไมเธอจึงเชื่อไม่เหมือนฉัน? ฉันทำแบบนี้ ทำไมเธอไปทำแบบนั้น? ฉันว่าง่าย ทำไมเธอว่ายาก? ฉันกินอิ่ม ทำไมเธอจึงมาคอยบ่นว่าหิว?

เราจะขัดแย้งกันอย่างแน่นอนที่สุดเมื่อกลไกของใครคนหนึ่งกำลังไปรุกล้ำเข้าไปในกลไกของอีกคนหนึ่ง

การทำให้ทุกคนใช้ชุดกลไกเดียวกันมันไม่มีทางเป็นไปได้

แต่สิ่งที่เราทำได้จริงๆ คือการยอมรับซึ่งความแตกต่างกัน

มิตรภาพที่แท้จริงย่อมเกิดจากการยอมรับซึ่งความแตกต่างกัน

 


คลิกเพื่อกลับไปยังหน้าแรก

www.thaihypnosis.net

ศูนย์การให้คำปรึกษาและการสะกดจิตด้วยเทคนิค NLP