Article of Thai Hypnosis.net
(Other Storys)

แสงสว่าง

แสงสว่าง

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเหตุผล เราใช้ชีวิตและดำเนินเรื่องราวในชีวิตของเราไปอย่างผู้รู้เหตุและผล

แต่จิตใต้สำนึกที่ผลักดันอยู่ภายในจิตใจของเรานั้นช่างไร้เหตุผล มันพยามผลักดันทุกอย่างไปตามกลไกของความไม่รู้ ผลักดันชีวิตของเราไปตามแรงปรารถนาเบื้องลึกภายในโดยปราศจากซึ่งการรู้เหตุและผล

การดำรงเหตุผลของจิตรู้สำนึกให้มีชัยอยู่เหนือแรงผลักดันจากจิตใต้สำนึก จึงดูเหมือนเป็นสิ่งสำคัญในฐานะความมนุษย์ของเราทุกคน
ดุจดั่งแสงสว่างผู้ขับไล่ความมืดมิดภายในจิตใจ

 


คลิกเพื่อกลับไปยังหน้าแรก

www.thaihypnosis.net

ศูนย์การให้คำปรึกษาและการสะกดจิตด้วยเทคนิค NLP