Article of Thai Hypnosis.net
(Other Storys)

ใหญ่เกิดจากเล็ก

ใหญ่เกิดจากเล็ก

“ความยิ่งใหญ่ เกิดจากทำตัวให้เล็ก”

ตลอดทั้งชีวิตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ได้ทรงสอนและมอบบทเรียนต่าง ๆ มากมายให้กับพสกนิกรชาวไทย และหนึ่งในนั้นก็คือ “การถ่อมตน”
.
แม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่เหนือแผ่นดินไทย มีพระราชอำนาจและพระอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ มากมาย และเป็นแม้กระทั่งพระมหากษัตริย์ผู้มีพระราชทรัพย์มากที่สุดในโลก (จัดอันดับโดยนิตยสารฟอบส์ปี 2557) แต่พระองค์กลับพร้อมที่จะรับใช้ประชากรของพระองค์ เปรียบเสมือนพ่อที่พร้อมจะลงมาดูแลลูกและเดินเคียงข้างลูกอยู่เสมอ
.
สิ่ง ๆ นี้ทำให้พระองค์ทรงเข้าใจถึงความรู้สึกของคนที่อยู่เบื้องล่าง และสามารถเข้าใจถึงปัญหาของพวกเขา เมื่อมองเห็นซึ่งปัญหาก็จะนำพาไปสู่ซึ่งทางแก้ไข
.
ในทฤษฎีลำดับความต้องการของ Maslow ความต้องการในลำดับขั้นแรกๆของมนุษย์คือ ความปลอดภัย ความมั่นคง สัมพันธภาพ การยอมรับนับถือ และสุดท้ายความต้องการขั้นสูงสุดก็คือ ความสมบูรณ์ของชีวิต (Self-Actualization) ซึ่งคนที่จะเข้าใจความต้องการขั้นสูงสุดนี้ได้จะต้องได้รับการตอบสนองความต้องการ 4 ตัวแรกอย่างดีแล้วทั้งหมดก่อน
.
ความสมบูรณ์ของชีวิต คือ การมีอิสระทางจิตใจ ไม่มีอคติ ยืดหยุ่น รับฟังคนอื่น มองโลกตามความเป็นจริง ไม่มีอุดมคติ ไม่บังคับให้สังคมต้องเป็นแบบที่เราคิด ไม่ต้องการเป็นจุดสนใจ ไม่ต้องการแข่งขัน เป้าหมายไม่ใช่เพื่อเงิน หรือ ชื่อเสียง ไม่โฟกัสที่ความต้องการของตัวเอง แต่โฟกัสที่คนรอบข้าง และสังคมส่วนรวม และพร้อมที่จะช่วยเหลือและรับใช้พวกเขาอย่างเต็มที่
.
ไม่ว่าจะเป็นในหลวง ร.9 ของปวงชนชาวไทย หรือ บุคคลในประวัติศาสตร์มากมายทั้ง มหาตมะคานธี แม่ชีเทเรซ่า เนลสัน แมนดาลา ดาไลลามะ ฯลฯ ล้วนแล้วบรรลุถึงขั้นความสมบูรณ์ของชีวิตแล้วทั้งสิ้น
.
เพื่อการไปสู่ซึ่งความสมบูรณ์ของชีวิต คุณจำเป็นจะต้องฝึกถ่อมตนตั้งแต่การค้นหาความต้องการในลำดับแรก ๆ เสียก่อย อย่าให้ความยิ่งใหญ่กลายเป็นความเย่อหยิ่งเสียจนไม่สามารถที่จะเข้าถึงคนที่อยู่เบื้องล่างหรือคนที่อยู่ข้างกาย เพราะนั่นจะเป็นการฝึกสมองของตนเองในทางลบให้ว่ายวนเวียนอยู่แต่กับตัวเอง จนปิดกั้นหนทางไปสู่ซึ่งความสมบูรณ์ของชีวิต
.
ในโอกาสครบรอบ 1 ปีทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย คณะผู้จัดทำเพจ thaihypnosis อยากให้ปวงชนชาวไทยได้เรียนรู้คำสอนของพระองค์ท่านและนำไปน้อมรับปฏิบัติตาม …
.

ฝึกที่จะถ่อมตนเพื่อจะได้เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่จากหัวใจ


คลิกเพื่อกลับไปยังหน้าแรก

www.thaihypnosis.net

ศูนย์การให้คำปรึกษาและการสะกดจิตด้วยเทคนิค NLP