Article of Thai Hypnosis.net
(Other Storys)

อารมณ์ขันบอกตัวตน

อารมณ์ขันบอกตัวตน

ซิกมันด์ฟรอยด์เคยกล่าวไว้ว่า “มุขตลก” คือ การแสดงออกของความคิด (ที่สังคมมักจะห้ามปราม)
.
เมื่อ id (สันดานดิบ) ต้องการจะแสดงความคิดดิบ ๆ ออกมา แต่โดน superego (ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี) ห้ามเอาไว้ ทำให้ ego ต้องประนีประนอมโดยการแสดงความคิดนั้นในรูปของเรื่องตลกที่ถูกเล่าออกมา
.
การที่เราขำเวลาเห็นคนอื่นโดนล้อ โดนแกล้ง นั่นก็เพราะในชีวิตจริงเราก็ถูกกระทำ และอยากที่จะเป็นฝ่ายกระทำบ้าง แต่ก็ไม่กล้า ยังมีความขี้ขลาดอยู่ จิตส่วนลึกของเราเลยสร้างความสนุกสนานเวลาเห็นคนอื่นโดนกระทำเป็นการชดเชย
.
ส่วนความรู้สึกขำกับมุขหยาบโลน นั่นก็เพราะตัวตนจริง ๆ เป็นคนหยาบโลนนั่นแหละ แต่ก็ไม่สามารถแสดงซึ่งความหยาบโลนเหล่านั้นออกมาได้ อาจจะด้วยหัวโขนหรือสภาพแวดล้อมส่วนตัวที่เป็นกรอบกั้น การขำจึงเป็นเครื่องชดเชยให้กับจิตส่วนลึกได้เป็นอย่างดี
.
เพราะฉะนั้นแล้ว จงสังเกตุดี ๆ ว่าใครกำลังขำเรื่องอะไร?
.
เพราะนั่นน่ะแหละคือโอกาสที่เราจะได้มองเห็น “ตัวตน” ที่แท้จริงของเขา

 


คลิกเพื่อกลับไปยังหน้าแรก

www.thaihypnosis.net

ศูนย์การให้คำปรึกษาและการสะกดจิตด้วยเทคนิค NLP