Article of Thai Hypnosis.net
(Other Storys)

รากแก้วของการผัดวันประกันพรุ่งก็คือ "ความรู้สึกกลัวที่จะล้มเหลว"

ดังนั้นแล้ว บางทีแล้วการเอาชนะความรู้สึกประเภท "ค่อยทำวันหลังก็ได้" ที่มักจะเรียกกันโดยทั่วไปว่า "ผัดวันประกันพรุ่ง" นั้น

มันจึงไม่ใช่เรื่องของการแสวงหาความขยันขันแข็งหรือแรงผลักดันอย่างแรงกล้าอะไรหรอก ...หากแต่เป็นเรื่องของความรู้สึก

ผ่อนคลายในทำนองว่า "ช่างมันเถอะ" ต่างหาก

"ทำๆไปเถอะ อย่ามัวรีรอ"

 


คลิกเพื่อกลับไปยังหน้าแรก

www.thaihypnosis.net

ศูนย์การให้คำปรึกษาและการสะกดจิตด้วยเทคนิค NLP