Article of Thai Hypnosis.net
(Psychology)

TOTEM AND TABOO

TOTEM AND TABOO

จากการศึกษาอารยธรรมดึกดําบรรพ์ที่ยังหลงเหลืออยู่เช่นอินเดียนบางเผ่า หรือชาวอบอริจิ้น ที่ยังเป็นวัฒนธรรมดึกดําบรรพ์ ความเป็นจารีตสังคมน้อยมาก

ซิคมันด์ ฟรอยด์ มีความเห็นว่าเพศผู้ๆ เป็นพ่อ (จ่าฝูง) ย่อมมีอำนาจสิทธิ์ขาดในทุกสิ่งของเผ่า(ฝูง) ไม่ว่าจะเป็นอาณาเขต อาหาร หรือเพศเมีย (แม่) ดังนั้นจึงเป็นแรงผลักดันให้บรรดาลูก (คนรุ่นหลัง) จำเป็นที่จะต้องไปสู่การต้องโค่นล้ม (ฆ่า) ผู้เป็นพ่อหรือหัวหน้าเผ่าเพื่อถ่ายเปลี่ยนอำนาจ

แต่อย่างไรก็ตามความรู้สึกผิดบาปที่โค่นล้มพ่อลงไปนั้นย่อมต้องมีอยู่ จึงนำไปสู่การสร้าง Totem (เสาสำหรับสักการะวิญญาณบรรพบุรุษ) เพื่อเป็นเครื่องหมายระลึกถึงพ่อหรือบรรพบุรุษรุ่นก่อน (ที่ถูกคนรุ่นใหม่โค่นล้มลง) และตามมาด้วย Taboo หรือกฏข้อห้ามประจำเผ่า

มีการค้นพบว่าข้อห้ามที่เก่าแก่ดึกดำบรรพ์ที่สุดก็คือ การห้ามละเมิดเพศเมียในเผ่า(ฝูง)เดียวกัน เนื่องจากแรงขับดันเรื่องการสำนึกต่อพ่อที่ถูกโค่นล้ม (เพราะพ่อเคยเป็น
เจ้าของเพศเมียทั้งหมด)

แม้กฏข้อห้ามจะกำหนดออกมาอย่างนั้น แต่เอาเข้าจริงๆ ก็ปรากฏว่าบ่อยครั้งเหลือเกินที่ข้อห้ามเหล่านั้นถูกละเมิดโดยผู้เป็นจ่าฝูงคนใหม่เสียเอง

ซิคมันด์ ฟรอยด์ เอาลักษณะวิวัฒนาการทางจารีตและสังคมนี้ไปเปรียบเทียบกับคนป่วยทางจิตใน รพ. ซึ่งเขาได้สังเกตว่ามักมีวางเงื่อนไขหรือกฏแปลกๆ แล้วก็สรุปออกมาว่านี่เป็นเรื่องของแรงขับดันจากจิตใต้สำนึกซึ่งแสดงออกมาในทิศทางเดียวกับวิวัฒนาการทางจารีตและสังคม

คือความรู้สึกผิดนำไปสู่การกำหนดข้อห้าม แต่เมื่อข้อห้ามถูกสร้างขึ้น มันก็จะนำไปสู่ความต้องการที่จะละเมิดข้อห้ามเหล่านั้นเสียเอง

ทางออกโดยปรกติจึงอยู่ที่การ “เก็บกด” หรือตัดสินใจที่จะ “ละเมิด” ซึ่งโดยทั่วไปแล้วคำตอบก็มักจะเป็นการเก็บกด

หากความรู้สึกต้องการละเมิดมีอย่างมากมายมหาศาล แต่ก็ยังคงถูกเงื่อนไขบางอย่างกดดันเอาไว้จนไม่สามารถแสดงออกได้ ท้ายที่สุดแรงกดดันนั้นก็จะนำไปสู่ปัญหาทางจิต

ดังนั้นในยุคสมัยของฟรอยด์ เขาจึงใช้การสะกดจิตบำบัดเพื่อมุ่งเน้นไปสู่กระบวนการระบายและปลดปล่อยความเก็บกดเหล่านั้นออกมา (เช่นการสะกดจิตย้อนอดีตเพื่อให้เกิดความสะเทือนใจจนกระทั่งนำไปสู่การระบายออก)

ถึงแม้ว่าทุกวันนี้ ทฤษฎี Totem and Taboo จะถือว่าเป็นเรื่องล้าสมัยมากแล้ว การสะกดจิตบำบัดสมัยใหม่ก็ไม่ได้มุ่งเน้นให้เกิดการระบายออกดังเช่นในสมัยของ
ฟรอยด์อีกต่อไป (ความจริงนักจิตวิทยารุ่นใหม่ๆ มีทีท่าจะดูถูกดูแคลนทฤษฏีของฟรอยด์เสียด้วยซ้ำไป)

แต่ยังไรก็ตาม เราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าแนวความคิดของฟรอยด์เหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญอันจะนำไปสู่วิชาจิตวิทยาสมัยใหม่แขนงต่างๆ ในเวลาต่อมา

 


คลิกเพื่อกลับไปยังหน้าแรก

www.thaihypnosis.net

ศูนย์การให้คำปรึกษาและการสะกดจิตด้วยเทคนิค NLP