Article of Thai Hypnosis.net
(Psychology)

SIGMUND FREUD (ประวัติ)

SIGMUND FREUD (ประวัติ)

Sigmund Freud เกิดเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ.1856 ที่เมืองไฟร์เบิร์ก (Freiberg) รัฐโมราเวีย (Moravia) ประเทศสาธรณรัฐเชค เมื่ออายุ 4 ขวบครอบครัวเขาได้ย้ายไปอาศัยอยู่ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในเบื้องต้นฟรอยด์ได้จบการศึกษาจากวิทยาศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเวียนนา แต่การเป็นนักวิทยาศาสตร์นั้นไม่สามารถที่จะส่งเสริมเลี้ยงดูครอบครัวให้อยู่ดีกินดีได้ ฟรอยด์จึงตัดสินใจไปศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งเขาให้ความสนใจทางด้านประสาทวิทยากับการสะกดจิตมาก

ต่อมาหลังจากจบการศึกษา ฟรอยด์ได้รับการฝึกฝนและพัฒนาตนเองจนกลายเป็นนักจิตวิเคราะห์ และประกอบอาชีพเป็นนักจิตแพทย์อยู่ที่กรุงเวียนนานั่นเอง ฟรอยด์แต่งงานและมีลูกทั้งหมด 6 คน ครอบครัวเขาอาศัยอยู่ที่กรุงเวียนนาตลอดจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อพวกนาซีเข้ายึดกรุงเวียนนา เขาและครอบครัวจึงย้ายไปอยู่ที่กรุงลอนดอน และสิ้นชีพเมื่อปี ค.ศ1939

ตำราสำคัญ ๆ ที่ฟรอยด์ได้แต่งขึ้นมีอยู่มากมาย เช่น The Interpretation of Dream, The Psychopathology of Everyday Life และ An Outline of Psychoanalysis

ทฤษฎีของฟรอยด์ส่วนใหญ่จะได้จากการรักษาผู้ป่วยในคลินิกของเขา ซึ่งเขาได้ตั้งข้อสังเกตว่ามีผู้ป่วยบางประเภทที่ไม่สามารถค้นหาสาเหตุทางกายได้ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแนวทางให้เขาเริ่มสนใจในการบำบัดรักษาผู้ป่วยเหล่านี้ด้วยการใช้วิธีการวิเคราะห์ทางจิต

ทฤษฎีของฟรอยด์ได้รับการยอมรับจากวงการจิตวิทยาในขณะนั้นอย่างกว้างขวาง ลูกศิษย์ที่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของฟรอยด์มีหลายท่าน เช่น Erik H. Erikson, Alfred Adler, Carl G. Jung และ K. Horney

 


คลิกเพื่อกลับไปยังหน้าแรก

www.thaihypnosis.net

ศูนย์การให้คำปรึกษาและการสะกดจิตด้วยเทคนิค NLP